8. CAN BERNADES

Continuant amb la nostra labor de transmetre a tots els veïns les actuacions que s’estan duent a terme amb l’Ajuntament del Masnou amb l’objectiu d’arribar a un acord en la modificació del Pla Urbanístic de la zona de Can Bernades, informem que, una vegada presentades al consistori les al.legacions el mes de juny passat i transcorregut el temps prudencial per al seu estudi, negociació i reconsideració, l’Ajuntament ens planteja una nova proposta la qual conté, en gran manera, les principals demandes que s’han realitzat per part de la Comissió de Can Bernades.

Aquesta proposta es recull a grans trets a continuació:

  • Mobilitat: Entrada i sortida de Can Bernades per la N II i el carrer Constitució exclusiva per als nous habitatges. Davant de l’escola no podran circular cotxes i la circulació pel carrer Josep Pla (mirador) quedarà tal com fins ara.
  • Sostre edificable / altura: Es proposa mantenir l’edifici que toca a la masia de Can Teixidó com en la primera proposta de febrer (PB+4), però sí, es redueix el volum i l’altura de l’altre edifici situat al costat de les cases de Josep Pla, dividint-lo en 4 edificis de PB+1/PB+2. La seva altura reguladora màxima quedarà per sota dels jardins de les cases de Josep Pla.
  • El sector d’equipaments públics queda definit com a ús exclusiu de l’escola i amb una edificabilitat de PB+2 per si fa falta ampliar-la en un futur. L’Ajuntament informa que l’escola ha sol·licitat una segona pista poliesportiva.
  • Usos del nou complex: Es defineix l’ús del nou complex com 100% residencial.


L’Ajuntament ens ha informat que, si definitivament arribem a un acord i pel fet que la proposta és una modificació substancial del pla presentat en el seu moment al ple, s’haurà d’iniciar tot el tràmit des del principi i, per tant, fer una nova proposta d’aprovació i iniciar de nou tot el procés.


Considerem que els resultats positius obtinguts es deuen al treball en equip de la Comissió nombrada a l’efecte, sense fissures i amb la tenacitat amb què s’ha actuat, secundats per unes al·legacions coherents i justes treballades per un bon equip d’advocats, així com a la mobilització dels agents socials tant de Bell Resguard com de les cases de Josep Pla, amb un propòsit i uns objectius ben marcats.


Amb tot, cal ser prudents, pel fet que queda camí a recórrer i hem de quedar a l’espera de la reacció de la resta d’agents implicats.