ALTERNATIVES A LES ACTUACIONS AL LITORAL PER A LA REGENERACIÓ DE LA PLATJA

Continuant amb la informació que el passat dia 6 de febrer vam donar a conèixer a la nostra web sobre la negativa de l’Ajuntament a la construcció d’un espigó, actualitzem en aquesta ocasió el seu contingut informant que  l’alcalde ha enviat un escrit al Ministeri atenent la sol·licitud d’alternatives al projecte que es pretén executar.

Les propostes del consistori masnoví inclouen un informe sobre les possibles alternatives a les platges del Masnou que ha comptat amb la col·laboració del professor Agustín Sánchez-Arcilla, director del Laboratori d’Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya (LIM/UPC) i de l’International Centre of Coastal Resources Research (CIIRC), i del Dr. Rafael Sardà, investigador del Centre d’Estudis Avançats de Blanes del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CEAB-CSIC).

Les propostes són les següents: 

Projecte anunciat per la Direcció de Costes:        

Extracció de sorra del fons marí per abocar-la a la platja, així com la construcció d’espigons al Masnou i a Premià de Mar.

Proposta de l’Ajuntament:

Intervencions naturals: Solucions innovadores basades en la biodiversitat i la geodiversitat, que permeten adaptar la intervenció al canvi climàtic i la correcció de la execució del projecte en el cas de defectes del projecte inicial.

Es proposen intervencions basades en el funcionament natural de la costa. Aquestes intervencions imiten les barres de platja submergida, com una mena de dics paral·lels però construïts amb tubs flexibles, o amb plantacions de fanerògames marines.

Restauració de dunes com a defensa de la costa contra les grans tempestes.

Construcció dels by-pass de sorra als ports.

Propostes que donem suport ja que el nostre patrimoni natural constituït al nord per la Platja d’Ocata (direcció Mataró), i la Platja de Masnou es troba en perill, hem de preservar i respectar amb actuacions menys agressives ja que s’ha demostrat la poca o nul·la eficàcia de les anteriors.

Temem que el nou espigó que es preveu construir, adossat al dic d’abric del port esportiu del Masnou, pugui acabar sent contraproduent pel que fa a la regeneració natural de les platges a ponent del port. Podria provocar que es reduís l’aportació natural de sorra on és més escassa, a la platja del Masnou, la mes propera a la nostra Comunitat.

Es tracta en definitiva d’una integració i conservació de la biodiversitat de manera natural i una gestió integrada de la zona costanera basada en una gestió per ecosistema.

Per a més informació recomanem visitar el web de l’Ajuntament