Ajornat el pagament de l’IBI

La Junta de Govern Local d’aquest 16 d’abril ha aprovat la modificació del calendari fiscal relatiu a l’impost de béns immobles (IBI), que inclou els béns immobles urbans, rústics i de característiques especials. Per a aquelles persones que tenen el rebut domiciliat, el pagament que corresponia al mes de maig s’aplaçarà fins al mes de desembre de 2020, i alhora, per a aquelles persones que fan un pagament únic no domiciliat, s’allarga el termini de pagament voluntari des del 4 de maig i fins al 4 de desembre. Aquesta mesura forma part de les mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del coronavirus amb la finalitat d’evitar o minimitzar el perjudici econòmic als contribuents i facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries.

D’aquesta manera, els càrrecs de les domiciliacions bancàries fraccionades al 25% s’efectuaran els dies:

1r termini: 3 de juliol de 2020

2n termini: 4 de setembre de 2020

3r termini: 4 de novembre de 2020

4t termini: 4 de desembre de 2020

Per domiciliar el pagament cal emplenar la butlleta corresponent i trametre-la abans del 22 de juny del 2020. Mentre duri l’estat d’alarma, es pot enviar emplenada per correu electrònic a l’adreça recaptacio@elmasnou.cat. Quan s’aixequin les restriccions causades per la crisi de salut pública causada pel coronavirus, cal trametre-la a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

L’IBI representa, aproximadament, un 33% del total dels ingressos ordinaris anuals de l’Ajuntament i afecta a pràcticament tota la ciutadania, a més a més de persones que tenen un immoble al Masnou però que no hi viuen.

El calendari fiscal de l’Ajuntament del Masnou per al 2020 es va aprovar per Junta de Govern Local de data 21 de novembre de 2019 i contemplava que l’impost de béns immobles es cobrés en el període comprès entre el dia 4 de maig i 6 de juliol de 2020, i que les domiciliacions bancàries es carreguessin en compte corrent al 25% els dies 4 de maig, 3 de juliol, 4 de setembre i 4 de novembre de 2020.