1. CAN BERNADES

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL CAN BERNADES

L’Associació de Veïns en nom propi i de la Comunitat de Propietaris (inclou c/ Constitució) i Josep Plà, hem presentat una instancia perquè sigui incorporada al Ple (Audiència Pública), on després de denúnciar amb rotunditat la nostra discrepància pel procediment empleat d’una modificació, complexa, plena d’arestes i perjudicial pels veïns, demanem:
a) Que ajornin l’aprovació d’aquesta modificació. 
b) De seguir endavant l’aprovació del punt, s’incrementi el període d’exposició pública de 30 a 120 dies.

En la reunió de presidents del passat 1 de febrer a la consulta respecte a l’aprovació de la partida extraordinària per a la contractació de l’equip legal en cas que sigui necessari, el resultat de la votació ha estat de 12 vots favorables + 1 abstenció.