L’AJUNTAMENT S’OPOSA A LA CONSTRUCCIÓ D’UN ESPIGÓ A LA PLATJA D’OCATA

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, preveu diverses actuacions al litoral per a la regeneració de la platja d’Ocata.

Tot i que no s’ha anunciat cap data d’execució, la Direcció de Costes considera prioritaries diverses actuacions, la més visible seria la construcció d’un nou espigó d’uns 140 m de longitud adjacent a l’actual que fa de límit sud-oest de la platja d’Ocata. Aquesta nova construcció, s’introduiria al mar en perpendicular a la línia de la costa. A banda, el Ministeri preveu dragar 391.000 metres cúbics de sorra per regenerar el tram d’aquesta platja que pateix regressió, El Ministeri completaria el seu projecte de regeneració de la platja entre el Masnou i Premià de Mar amb la construcció d’espigons al litoral del municipi veí, a l’oest del seu port.

L’Ajuntament manté la posició que va fer pública el 2018, quan el Ministeri va anunciar aquest projecte. S’hi oposa per diversos motius. En primer lloc, pels efectes negatius que pot tenir en l’ecosistema, especialment per que fa al dragatge de sorra del fons marí. A més, es tem que el nou espigó pugui acabar sent contraproduent pel que fa a la regeneració natural de les platges. Podria provocar que augmentés l’acumulació de sorra a la zona on ja n’hi ha més (extrem sud-oest de la platja d’Ocata) i que, per contra, es reduís l’aportació natural de sorra on és més escassa, a la platja del Masnou, es a dir la platja més propera a la nostra comunitat i per tant aquesta actuació ens afectaria directament.

Informarem puntualment de les actuacions que es duguin a terme ja que ens afecten directament.