2. CAN BERNADES

MODIFICACIÓ URBANÍSTICA CAN BERNADES

El Masnou, a 23 de Febrer de 2021 

Benvolgut veïns i veïnes, 

El passat 18 de febrer, durant el ple municipal on es va produir l’aprovació inicial de la Modificació  Puntual del Pla d’Ordenament Urbà del Masnou que afecta als terrenys del càmping. 

Podeu veure l’audiència prèvia aquí on es tracta la instància presentada per Bell Resguard:

https://www.youtube.com/watch?v=vI6BaQ1cc0A (a partir del minut 6’) 

En el següent link el ple ordinari on es debat sobre la modificació: 

https://www.youtube.com/watch?v=X759hr0La-g (minut 1:49:00) 

A continuació poden trobar l’acta completa del Ple Ordinari del mes de febrer;

http://www.elmasnou.cat/actualitat-i-participacio/el-ple-del-febrer-aprova-la-primera-empresa municipal-i-dues-importants-modificacions-urbanistiques 

Per tant, un cop produïda l’aprovació inicial i seguint el full de ruta acordat a l’última reunió  extraordinària de la Comunitat General, s’ha procedit a contractar els equips legals per a seguir  aprofundint en els treballs que ens han de portar al procés d’al·legacions. 

Per tal de fer un seguiment d’aquest procés s’ha creat la Comissió de Seguiment del Pla de Can  Bernades on hi seran representades formalment les parts implicades: 

Eduard Gisbert: Associació de Veïns de Bell Resguard – Presidència de la Comissió.

Guillem Mont: President Comunitat General Bell Resguard. 

Antoni Sardañés: Vocal de la Junta Rectora. 

David del Castillo: Representant Cases Josep Pla 

Daniel Bernado: Representant Cases Josep Pla 

Tot i que aquesta comissió anirà informant puntualment a tots els veïns i veïnes en funció del avenços  que es vagin produint, ara a l’inici us demanem paciència fins que l’equip legal i la comissió de  seguiment puguin establir els criteris i estratègies a seguir. Això no es produirà fins que l’ajuntament  inicií el període d’exposició pública del projecte i per tant es tingui accés als documents. 

Seguirem informant. 

Atentament, 

L’Associació de veïns de Bell Resguard i la Comunitat General de Bell Resguard.

______________________________________________________________________________

El Masnou, a 23 de febrer de 2021 

Estimados vecinos y vecinas, 

El pasado 18 de Febrero, durante el pleno municipal donde se produjo la aprobación inicial de la  Modificación Puntal del Plan de Ordenamiento Urbano del Masnou que afecta a los terrenos del  camping. 

Puede ver la audiencia previa aquí donde se trata la instancia presentada por Bell Resguard:

https://www.youtube.com/watch?v=vI6BaQ1cc0A (a partir del minuto 6 ‘) 

En el siguiente link, se puede ver el pleno ordinario donde se debate sobre la modificación:

https://www.youtube.com/watch?v=X759hr0La-g (a partir del minuto 01:49:00) 

Por último, el acta completa del Pleno Ordinario del mes de febrero; 

http://www.elmasnou.cat/actualitat-i-participacio/el-ple-del-febrer-aprova-la-primera-empresa municipal-i-dues-importants-modificacions-urbanistiques 

Por lo tanto, una vez producida la aprobación inicial y siguiendo la hoja de ruta acordada en la última  reunión extraordinaria de la Comunidad General,se ha procedido a contratar los equipos legales para  seguir profundizando en los trabajos que nos deben llevar al proceso de alegaciones. 

Con el fin de hacer un seguimiento de este proceso, se ha creado la Comisión de Seguimiento del Plan  de Can Bernades donde estarán representadas formalmente las partes implicadas: 

Eduard Gisbert: Associació de Veïns de Bell Resguard – Presidencia de la Comisión.

Guillem Mont: Presidente Comunidad General Bell Resguard. 

Antoni Sardañés: Vocal de la Junta Rectora. 

David del Castillo: Representante Casas Josep Pla 

Daniel Bernado: Representante Casas Josep Pla 

Aunque esta comisión irá informando puntualmente a todos los vecinos y vecinas en función de los  avances que se vayan produciendo, ahora al inicio pedimos paciencia hasta que el equipo legal y la  comisión de seguimiento puedan establecer los criterios y estrategias a seguir. Esto no se producirá  hasta que el ayuntamiento inicie el período de exposición pública del proyecto y por lo tanto se tenga  acceso a los documentos. 

Seguiremos informando. 

Atentamente, 

La Asociación de vecinos de Bell Resguard y la Comunidad General de Bell Resguard.