Servei de jardineria

Des de 2019 l’empresa encarregada de la jardineria de la nostra comunitat és: Tot Verd.

Entre altres, les seves activitats principals consistiran setmanalment en un servei complet per a l’òptim manteniment dels nostres jardins:

  • Podar arbres i arbusts
  • Tallar la gespa
  • Aplicar tractaments fitosanitaris
  • Abonar
  • Mantenir i ajustar els sistemes de reg
  • Control de paràsits
  • Neteja i control de residus
  • Acondicionament i manteniment de les zones verdes de les nostres piscines