Pla d’actuació municipal 2019-2023

dijous 5 de març

Sessió de presentació dijous 5 de març, a les 19h. a la Casa del Marqués

El Plà d’actuació municipal (PAM) és la síntesi de les propostes del grup que forma el govern municipal, a partir del seu programa electoral.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

 • COMBATRE EXCLUSIÓ SOCIAL
 • HABITATGE DIGNE
 • IGUALTAT
 • SALUT I BENESTAR DE LES PERSONES
 • CULTURA ESPORT I LLEURE
 • VILA EDUCADORA
 • ECONOMIA OCUPACIÓ
 • ESPAI PÚBLIC
 • ENERGIA
 • CANVI CLIMÀTIC I M O B I L I T A T SOSTENIBLE,
 • CIVISME I PARTICIPACIÓ
 • ADMINISTRACIÓ INTEL·LIGENT