Pla de xoc pels efectes econòmics del coronavirus

Suspensió del pagament de taxes, modificació dels fraccionaments i ajornaments per als establiments comercials

S’ha suspès el període de cobrament de les exaccions industrials que figura al calendari fiscal del Masnou i que inclou les taxes de recollida d’escombraries i d’ocupació de via pública. També, s’ha recollit el compromís de recalcular-les una vegada aixecat l’estat d’alarma, per tal de no cobrar-les als establiments comercials que s’han vist obligats a tancar. Finalment, s’ha acordat l’aprovació d’un nou període de cobrament una vegada s’aixequi l’estat d’alarma, així com l’ajornament de fraccionaments i ajornaments vigents concedits abans del 17 de març.

Compensació de les taxes ja pagades per serveis municipals

Per tal d’oferir també suport a la ciutadania en general, s’ha aprovat l’aturada del cobrament de diferents serveis municipals que, a causa de la situació, s’han deixat de prestar, així com el retorn dels ja cobrats des del seu tancament. Aquests són el Centre de Formació per a Persones Adultes del Masnou (CFPAM), les activitats esportives del Complex (abonaments anuals, abonaments trimestrals, cursets de natació i altres activitats aquàtiques, activitats dirigides), les culturals de Ca n’Humet i les de promoció del municipi.

Aquesta mesura amplia la ja aplicada als serveis que es presten de forma indirecta: les dues escoles bressol municipals (Sol Solet i La Barqueta) i l’Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM). Si bé formalment es portarà a aprovació al Ple del mes d’abril, el cobrament de les quotes d’aquests serveis interromputs per la crisi ha estat anul·lat, una mesura que es mantindrà mentre duri aquesta situació. Així mateix, si algun usuari o usuària ja havia pagat prèviament el servei, se li retornarà la part proporcional del temps en què aquest ha deixat de prestar-se.