Proposta de Modificació Puntual del P.G. d’Ordenació Urbana del Masnou per a la protecció del front tradicional de Can Targa i de les Cases de Mar

A l’ordre del dia del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc demà dijous dia 17 de febrer, al seu Punt 15, està previst aprovar la proposta de modificació urbana per a la protecció del front tradicional de Can Targa i de les Cases de Mar.

Atesa la importància del tema i la poca informació oferta per part de l’Ajuntament, des de l’Associació ens hem posat en contacte per correu electronic el passat dia 14, per mostrar la nostra preocupació per les notícies que ens arribaven per diferents canals, entenent que ens podríem veure perjudicats.

Avui el Tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme i Obres Sr. Ricart Planes s’ha posat en contacte amb nosaltres sent la seva informació no coincident amb la que ens havia arribat. Per aclarir el tema hem acordat mantenir una reunió la propera setmana per conèixer detalladament el projecte i en base al qual actuarem si escau.
Seguirem informant.