Renovació càrrecs Junta Rectora Bell Resguard

El passat 9 de novembre es va celebrar de forma telemàtica la reunió de la Junta Ordinària anual de Presidents. El segon punt de l’ordre del dia va tractar de la renovació de càrrecs de la Junta Rectora.

L’assistència va ser de 15 persones, que sumen la totalitat de les propietats representades: 10 presidents, 3 sots-presidents amb delegació de vot, Guillermo Balaguer que actua com a president de la reunió i Eduard Gisbert en representació de  l’Associació de Veins. Aquests sense dret a vot.

Es van presentar 2 candidatures:

Sr. Casas Trèvol 4 i Sr. Mont Trèvol 8.

Després de que cada candidat exposés la seva proposta, així com el seu equip i propostes de participació i línies estratègiques previstes, es va prodedir a la votació i el resultat va donar la majoria a la candidatura del Sr. Mont amb 9 vots a favor.

Per tant la nova Junta Rectora serà presidida per Guillem Mont, actuarà com a sots-president Carles Martí i en formaran part  Mateo Rubio, Pedro Arredonda, Guillermo Balaguer i Toni Sardañés.

A tots ells la nostra felicitació per aquest nomenament i us desitgem molt d’èxit a la vostra feina.