STOP COVID19 CAT

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/stop-covid19-cat

El sistema sanitari farà la vigilància del teu cas a partir de les dades enviades per l’aplicació i, si és necessari, activarà els serveis del centre d’atenció primària o els serveis d’emergències mèdiques.

També et permetrà dur a terme el control epidemiològic de la pandèmia al territori.