XIRINGUITO 2021

Estimats veïns i veïnes,

Ens complau informar-vos que amb el propòsit d’iniciar la temporada d’estiu i comptar amb l’inestimable concurs del xiringuito, s’han redactat les normes i condicions per a poder optar a la seva concessió. En aquest sentit, tota persona o empresa que estigui interessada en licitar, podrà sol·licitar el plec de condicions pertinent enviant un correu electrònic a administració: bellresguard@viubeadministradors.com . Caldrà indicar a l’assumpte “licitació xiringuito” i alhora fer constar nom i cognoms o denominació de l’empresa i telèfon de contacte.

A partir d’avui, divendres 16 d’abril i fins al dijous 5 de maig, estarà obert el període de presentació d’ofertes, les quals hauran de ser presentades a sobre tancat tal i com indica el plec.

Prèviament a la presentació de les ofertes, convidem als interessats a efectuar una visita a les instal·lacions. A tal efecte, poden contactar amb el Sr. Peio Larredonda al mòbil 630.524.206, que a més a més, us podrà informar abastament i alhora esclarir qualsevol dubte que pugui sorgir.

L’existència d’un xiringuito a la nostra urbanització té la seva raó de ser, entre d’altres, pel valor que la nostra comunitat atribueix a la importància de fomentar les relacions entre els seus residents com a punt de trobada social.

Amb la confiança de poder veure’ns i gaudir en un futur proper de les piscines i les sevescorresponents instal·lacions, us saluda atentament.

La Junta Rectora
16 d’abril de 2021

______________________________________________________

CHIRINGUITO 2021

Estimados vecinos y vecinas,


Nos complace informarles que con el propósito de iniciar la temporada de verano y contar con el inestimable concurso del chiringuito, se han redactado las normas y condiciones para poder optar a su concesión. En ese sentido, toda persona o empresa interesada en licitar, podrá solicitar el pliego de condiciones mandando un correo electrónico a administración: bellresguard@viubeadministradors.com . En el asunto se deberá indicar “licitación chiringuito” y además hacer constar nombre y apellidos o denominación de la empresa además del teléfono de contacto.

A partir de hoy viernes 16 de abril y hasta el jueves 5 de mayo, estará abierto el periodo de presentación de ofertas las cuales deberán ser presentadas en sobre cerrado tal y como indica el pliego.

Previo a la presentación de las ofertas, invitamos a los interesados a efectuar una visita a las instalaciones. Para ello, pueden contactar con el Sr. Peio Larredonda al móvil 630.524.206, el cual les podrá informar ampliamente y también aclararles las dudas que les puedan surgir.

La existencia de un chiringuito en nuestra urbanización tiene su razón de ser, entre otros, por el valor que nuestra comunidad otorga a la importancia de propiciar las relaciones entre sus residentes como punto de encuentro social.

En la confianza de podernos ver y disfrutar en un futuro próximo de las piscinas y sus correspondientes instalaciones, les saluda muy atentamente.

La Junta Rectora
16 de abril de 2021